Centrum Zarządzania

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem usług zarządzanych przez MSK OLMAN – UWM w Olsztynie, w tym w szczególności usług sieci OLMAN oraz SSPW (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwa Warmińsko-Mazurskiego), nadzór całodobowy przez wszystkie dni w roku prowadzi Centrum Zarządzania Siecią MSK OLMAN. Zgłoszenia można kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi sposobu zgłaszania problemów i zasadami kontaktu w celu poprawnego przekazania potrzebynych informacji.

Zgłoś problem  Kontakt z nami

Zgłaszanie problemów

Dyżur operatorski jest pełniony całą dobę w każdym dniu w roku. Przed zgłoszeniem problemu zapoznaj się z instrukcjami poniżej.
Kontakt z operatorem:

 • Tel. 89 524 55 49
 • noc@man.olsztyn.pl

 

SSPW

W przypadku zgłaszania problemów z funkcjonowaniem usług świadczonych przez SSPW, w celu precyzyjnego oraz sprawnego zdiagnozowania przyczyny, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:
 
 • Dane użytkownika zgłaszającego problem (imię, nazwisko, firma)
 • Identyfikatory usług, połączeń lub kolokacji (jeśli zostały przydzielone)
 • Opis charakteru problemu z wyszczególnieniem niedziałających usług
 • Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej problem

OLMAN

W przypadku zgłaszania problemów z funkcjonowaniem połączeń i usług sieci OLMAN (w tym poczta elektroniczna i DNS dla użytkowników sieci OLMAN), w celu precyzyjnego oraz sprawnego zdiagnozowania przyczyny i skierowania zgłoszenia do właściwych administratorów, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:
 
 • Dane użytkownika zgłaszającego problem (imię, nazwisko, organizacja)
 • Opis charakteru problemu z wyszczególnieniem niedziałających usług
 • Telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej problem

Kontakt z nami

 

Dyżur operatorski jest pełniony całą dobę w każdym dniu w roku. Przed zgłoszeniem problemu zapoznaj się z instrukcjami poniżej. Kontakt z operatorem:

 

 • Tel. 89 524 55 49
 • noc@man.olsztyn.pl

 

 

Prace planowe

Zgłoszenia planowanych prac w zakresie usług świadczonych przez SSPW, a także w obrębie infrastruktury skojarzonej z sieciami OLMAN, prosimy o przekazywanie drogą elektroniczną, na adres mailowy noc@man.olsztyn.pl, informacje o sieci SSPW prosimy kierować także na adres  mailowy noc@warmia.mazury.pl 
Prosimy o podanie następujących informacji:

 • Dokładne miejsce prowadzenia prac (np. odcinka kablowego, punktu styku, urządzeń, obwodów zasilania, itp)
 • Identyfikator połączenia lub usługi, której będą dotyczyć prace planowe (jeśli nadano identyfikator)
 • Opisu charakteru prac planowych i ich wpływu na usługi
 • Czas trwania prac, w tym czas braku łączności
 • Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej lub koordynującej prace

Uzgodnienia

Uzgodnienia dotyczące wydania warunków technicznych dla sieci SSPW należy przesyłać na adres mailowy uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl

Inne

W przypadku innych spraw, w celu precyzyjnej oraz sprawnej obsługi zgłoszenia, prosimy o przekazywanie do Centrum Zarządzania następujących informacji:
 • Dane użytkownika zgłaszającego (imię, nazwisko),
 • Opis charakteru sprawy z powołaniem się na usługę lub umowę,
 • O ile mogą być pomocne, dodatkowe informacje diagnostyczne,
 • Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej.

O nas

 

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN
z siedzibą przy ul. Heweliusza 8
10-726 Olsztyn
tel.: (89) 523-45-55
fax: (89) 523-43-47
e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Zadaniem Miejskiej Sieci Komputerowej w Olsztynie jest stworzenie szybkich połączeń teleinformatycznych pomiędzy jednostkami Porozumienia oraz zapewnienie łączności z innymi naukowo-akademickimi miejskimi sieciami komputerowymi w ramach Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, operatorami internetu naukowo-akademickimi i komercyjnymi w Polsce i na świecie.

 • monitorowanie stanu sieci miejskiej OLMAN,
 • monitorowanie usługi i zasobów SSPW,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • diagnostyka awarii,
 • przyjmowanie informacji o planowanych pracach,
 • koordynacja prac planowanych i usuwania awarii,
 • koordynacja dostępu do obiektów kolokacji,

Dyżur pełniony jest w trybie 24h na dobę przez 365 dni w roku. Zgłoszenia do Centrum Zarządzania Siecią można kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną.